Imagen

吉尼佛视频单

主题:外景摄影实习--弱光摄影(视频01)

讲师:谭小伟    时间:2008-09-21

下载地址:视频01    (下载文件请用暴风影音播放器观看)

在线观看: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本主题其它视频链接地址:   01     02 

活动内容

外景摄影实习--弱光摄影

本主题图片:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------