Imagen

吉尼佛视频单

主题:外景摄影实习--灰调的表现 (视频01)

讲师:谭小伟    时间:2008-08-24

下载地址:视频01    (下载文件请用暴风影音播放器观看)

在线观看: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本主题其它视频链接地址:   01       02       03  

活动内容

上午广州东山湖公园,又一次由吉尼佛主办的摄影外景实习活动。
这次实习,我们的内容有几项:
有关面对实景,其光圈、快门、感光度的合理组合选择﹕
有关高调低调的复习,明暗是摄影的永恒话题,懂得运用明暗去造型是摄影艺术的最基本功﹔
有关灰调的学习,画面没有最白与最黑,主体的影调表现是中间段的灰,以柔和的灰、弱反差作为我们又一个视觉新要素。


视频内容

灰调的表现


本主题图片:
 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------