Imagen

吉尼佛视频单

主题:点评流化公园实拍 (视频01)

讲师:谭小伟    时间:2008-03-23

下载地址:视频01    (下载文件请用暴风影音播放器观看)

在线观看: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本主题其它视频链接地址:   01       02      03  

视频内容

3月23日上午10-12点谭小伟老师主讲数码处理讲座{免费}地点:广州盛贤摄影城A13-15铺吉尼佛形象店.............


本主题图片:
 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------